Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart


Thuisverpleging Caro Care

Verpleging met een warm hart 

1 september 2017: start E-Id lezer 

Wat houdt dit in?

Vanaf 1 oktober zijn alle thuisverpleegkundigen verplicht (opgelegd door het RIZIV) om gebruik te maken van de E-Id lezer.

Wij gaan hier alvast mee starten in september zodat we tegen dan er vlot mee overweg kunnen.

concreet: Elke patiënt dient bij aanvang van de zorg (vanaf 1/9/2017) te beschikken over zijn/haar identiteitskaart zodat we deze kunnen inlezen, pas dan kan de uitgevoerde zorg als bezocht aanschouwt worden.

afleveren van bewijsstukken

Sinds kort dienen thuisverpleegkundigen elke maand een bewijsstuk (overzicht per maand van de geleverde prestaties) aan de patiënt of familie te bezorgen. Dit als maatregel vanuit de overheid. We hadden de keuze tussen mail of papieren versie.

Binnenkort zal vanwege de wet op de privacy het afleveren via mail afgeschaft worden en zullen alle bewijsstukken op het einde van de maand per post afgeleverd worden. Deze bewijsstukken dienen alle verpleegkundigen verplicht af te leveren om een zekere transparantie te geven naar de patiënt. 

concreet: Elke maand ontvangt u als patiënt een document met een overzicht van de geleverde prestaties. (bewijsstuk)

Dit document mag maar moet je niet verplicht bijhouden.